Έγκριση αποτελεσμάτων στα πλαίσια της υπ. αριθ. 548/3.09.2018 προκήρυξης για την πλήρωση δύο θέσεων καθαριστριών/καθαριστών, μία στο 1ο Νηπιαγωγείο Δάφνης και μία για τα 6ο Νηπιαγωγείο Δάφνης & 3ο Νηπιαγωγείο Υμηττού