Προέλεγχος Ισολογισμού, Κατάστασης αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης, Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσης και Προσαρτήματος Ισολογισμού του Δήμου Δάφνης Υμηττού οικονομικού έτους 2015 και σύνταξη εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!