Παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης του ισογείου καταστήματος του Δήμου επί της Ηλιουπόλεως 120 Δ.Ε. Δάφνης , στη « Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δάφνης – Υμηττού»