Αντικατάσταση τακτικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Μονομετοχική Ανώνυμη Εταιρεία Δάφνης-Υμηττού»