Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 172-4/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής