Ορθή επανάληψη της αριθμ. 69/2017 προηγούμενης απόφασης του σώματος