Έγκριση διενέργειας εκτέλεσης έργου, τρόπου εκτέλεσης και σκοπιμότητας για την αριθμ 34/2017 μελέτη διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά στο έργο «Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού 2017»