Έγκριση διενέργειας εκτέλεσης έργου, τρόπου εκτέλεσης και σκοπιμότητας για την αριθμ.7/2016 μελέτη διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά στο έργο «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών με στόχο της ποιοτική τους αναβάθμιση και την πιστοποίησή τους για την νόμιμη λειτουργία τους»