Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 9 της από 30-9-2015 προγραμματικής σύμβασης και της από 28-6- 2016 παράτασής της με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «ΕΥΖΗΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗ» κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού»