Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σύνταξης , σύνταξης υπομνήματος, υποβολής φακέλου σχετικών και παράστασης κατά τη συζήτηση της από 10-04-2019 & με Γ.Α.Κ.60316/1398/2019 αγωγής (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) που κατέθεσαν κατά του Δήμου Δάφνης-Υμηττού οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου η Νικολά Βαλεντίνα του Αλέξη και λοιποί (σύνολο:24) στο Ειρηνοδικείου Αθηνών