Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου σύνταξης υπομνήματος, υποβολής φακέλου σχετικών και παράστασης κατά τη συζήτηση της από 10-04-2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 60304/1397/2019 αγωγή (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) που κατέθεσαν κατά του Δήμου Δάφνης-Υμηττού οι υπάλληλοι μας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ο Ρηγούτσος Ιωάννης του Ιωσήφ και λοιποί (σύνολο 9) στο Ειρηνοδικείο Αθηνών