Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου επί της από 07-09-2020 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 61117/6846/2020 αίτησης (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) που άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι Ιωάννης Μακριδάκης, Κουτσούρης Γεώργιος και Ντεβελέκος Οδυσσέας