Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί χειρισμού της υπόθεσης από 21.04.2021 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 264/2021 αγωγής που άσκησε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ο κ. Γ. Φ. κατά του Δήμου Δάφνης –Υμηττού