Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου επί χειρισμού της υπόθεσης από 25.1.2021 και με αριθμό καταχώρισης ΑΓ359/2021 αγωγής αποζημίωσης που άσκησαν ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου η κ. Ό. Δ. κατά του Δήμου Δάφνης –Υμηττού