Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου εκτέλεσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»