Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αγωγής του Γεωργίου Φράγκου η οποία αφορά την απομάκρυνση χημικής τουαλέτας από την οδό Παπαφλέσσα 42 στον Υμηττό