Ορισμός Επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού (έτους 2018) για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα όρια του Δήμου-Δάφνης- Υμηττού και τη συλλογή κινητών πραγμάτων για σκραπ μετάλλου και σιδήρου