Αντικατάσταση (εκλογή) εκπροσώπου του Δήμου από την Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία των δήμων Ηλιούπολης, Δάφνης – Υμηττού με την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκινητικής Υγείας των Δήμων Ηλιούπολης, Δάφνης –Υμηττού»