Ορισμός εκπροσώπου επιτροπής χορήγησης ειδικού βοηθήματος ( επίδομα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος) και εντολής επανασύνδεσης αυτού σε ευπαθείς καταναλωτές