Ορισμός αμοιβής δικηγόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 281 του Ν. 3463/2006 επί συζήτησης αγωγής των Αικατερίνης Φραγκούλη, Στέφανου Φραγκούλη, Λεωνίδα Φραγκούλη, Αντωνίου Φραγκούλη, Λεωνίδα Φραγκούλη και Στυλιανού Φραγκούλη κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Δήμου Βύρωνα και του πρώην Δήμου Υμηττού