Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη αιτήματος του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Δάφνης- Υμηττού για υποστήριξη εφαρμογής κλαδικού λογιστικού σχεδίου