Λήψη απόφασης ή μη περί ένταξης κυριακάτικων αγορών, χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών αγορών , λοιπών οργανωμένων αγορών του αρθρ.38 του Ν.4497/2017 στους ήδη χωροθετημένους χώρους (βάση της αριθμ. 1/2017 προηγούμενης απόφασης) και επικαιροποίηση της αριθμ. 6/2015 προηγούμενης απόφασης σε ότι αφορά τη χωροθέτηση για τη διεξαγωγή των θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων