Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη της οδού Κύπρου από Μ. Αλεξάνδρου έως Πλούτωνος για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Ηλιούπολης