Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδών Δήμου  Δάφνης – Υμηττού»