Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης- παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) και Επιχείρηση Αναψυχής (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ) » , επί της οδού Δερβενακίων αρ.26