Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «Επιχείρηση αναψυχής – Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς Πλήρους γεύματος (ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)» , επί της οδού Ηπείρου 42 & Χίου 53