Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του κου Πατσουράκη Ευτύχιου, επί της οδού Αθ.Διάκου αρ.8Α, στον Υμηττό