Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» του κου Κουρτέλη Χρήστου του Γεωργίου, επί της οδού Παπαστράτου αρ.19, στον Υμηττό