Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της κας Τσαμπρούνη Μαρίας του Δημητρίου, επί της οδού Ανδρέα Λεντάκη & Ανδρονικίου 41, στον Υμηττό.