Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ» του κου Γκούμα Γεωργίου του Δημητρίου, επί της οδού Πλ.Υμηττού αρ.16 & Κωνσταντινουπόλεως 2, στον Υμηττό.