Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΠΙΤΣΑΡΙΑ», του κου Αντωνίου- Κωνσταντίνου Χατζηνικολάου, επί της οδού Πλ.Υμηττού αριθ. 15 στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού.