Ανάκληση ή μη της παράτασης λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα επί της οδού Αμισσού 13 & Θράκης στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού, με αντικείμενο εργασιών «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς Προχείρου Γεύματος Ζεστής και Κρύας Κουζίνας (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ)» της κας Δέσποινας Χρήστου του Εμμανουήλ μετά από καταγγελία κατοίκων Υμηττού