Λήψη απόφασης για την άμεση ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης που αφορά στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, στη διαδικασία κατάσχεσης λογαριασμών και στην δυνατότητα διαγραφής και ρύθμισης οφειλών από τους Δήμους