Έγκριση διενέργειας Νέου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, που αφορά την πολυετή δαπάνη για οικ.έτη 2019, 2020 «Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης» για τις ανάγκες του Δήμου, μετά την κοινοποίηση της αρ.180/2018 πράξης του ΣΤ’ κλιμάκιου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αρ.πρωτ.38294/29-6- 2018.