Α) Διόρθωση της αριθμ. 34/2018 προηγούμενης απόφασης του σώματος περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Β) Αντικατάσταση μέλους από την ίδια ως άνω επιτροπή