Λήψη απόφασης για χωροθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων και κίτρινη διαγράμμιση έμπροσθεν υπογείου γκαράζ δημοτικού γηπέδου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΥΡΟΥΤΣΟ»