Λήψη απόφασης για χωροθέτηση πλαστικών οριοδεικτών και κίτρινη διαγράμμιση επί της οδού Αλέκου Παναγούλη στη συμβολή της με την οδό Ηπείρου.