Εισήγηση της δημοτικής κοινότητας Υμηττού των δράσεων & μελετών που πρέπει να περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό & Τεχνικό πρόγραμμα του δήμου καθώς και τα έργα που πρέπει να εκτελεσθούν