Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς επί της με Γ.Α.Κ. 114570/2018 και Ε.Α.Κ. 3769/2018 αγωγής της ανώνυμης εταιρείας με δ.τ. COMPUTER STUDIO SYSTEM INTERGRATOR S.A., κατά του Δήμου Δάφνης Υμηττού

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!