Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που θα διατεθούν στα πολιτικά κόμματα ή σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων πολιτικών κομμάτων, για την προβολή τους κατά την προεκλογική περίοδο διενέργειας των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, κατόπιν πρακτικού της Διακομματικής Επιτροπής.