Καθορισμός τμήματος κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Πεντέλης αρ.3 (Πλατ. Μακρυγιάννη) στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής