Τροποποίηση απόφασης της αριθμ. 172/2014 προηγούμενης απόφασης που αφορά τον Ορισμό Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού: «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ ΔΗΜΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΚΑΙ ΔΑΦΝΗΣ- ΥΜΗΤΤΟΥ», σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού του Δικτύου.