Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο παραχώρησης ή μη της οδού Κύπρου από Μ. Αλεξάνδρου έως Πλούτωνος για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ηλιούπολης, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Δάφνης