Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έγκρισης νέου κανονισμού λειτουργίας για τις αγορές του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017, εναρμονισμένου με τον παραπάνω νόμο και κατάργηση της αριθμ. 16/2015 προηγούμενης απόφασης της Επιτροπής η οποία αφορά αποκλειστικά κανονισμό διεξαγωγής θρησκευτικών εμποροπανηγύρεων