Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης καθορισμού κοινόχρηστων χώρων – πλατειών και παραχώρηση τους κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας για τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων κατόπιν πρότασης των Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων Δάφνης και Υμηττού