Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης πλαστικών οριοδεικτών επί της οδού Αγίας Βαρβάρας, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Δάφνης