Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης και τοποθέτησης κυκλοφοριακών πινακίδων Ρ-7 (Απαγόρευση εισόδου σε όλα τα οχήματα) επί της οδού Λυσίππου στη συμβολή της με την οδό Πλουτάρχου, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Δάφνης