Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο έκδοσης κανονιστικής απόφασης χωροθέτησης και τοποθέτησης κυκλοφοριακών πινακίδων Ρ-32 επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Αμαλθείας, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Υμηττού