Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης θέσεων στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων