Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο χορήγησης θέσεων στάθμευσης για τα οχήματα του επίτιμου προξενείου Γουατεμάλας